Skip navigation

Portal into a Timeless World

Service

Slovensko etnološko društvo

Specifications

Keywords

Sep

Other

Geographical area

Sep

Ljubljana

Link

Sep

SED

MapSepShow on map

Slovensko etnološko društvo je prostovoljna skupnost, ki združuje strokovnjake in študente s področja etnologije in sorodnih ved in za te vede zavzete posameznice in posameznike. Od ustanovitve SED leta 1975 do danes se je društvu pridružilo že več kot 300 članov. SED redno izdaja društvena obvestila in vabila ter Glasnik SED in publikacije Knjižnice Glasnika SED.

Slovensko etnološko društvo:

 • povezuje raziskovalce s področja etnologije,
 • organizira strokovne in druge znanstvene posvete, sodeluje pri sorodnih prireditvah doma in v tujini,
 • organizira sestanke in druge oblike sodelovanja članov društva in drugih zainteresiranih ustanov in posameznikov,
 • sodeluje pri obravnavi vsebinskih in organizacijskih vprašanj s področja etnologije,
 • pospešuje in usklajuje raziskovanje slovenskega etničnega ozemlja in preučevanje metodoloških vprašanj,
 • usklajuje raziskovalno delo etnoloških ustanov in posameznikov,
 • spodbuja evidentiranje in zbiranje etnološkega gradiva in se zavzema za ustrezno varstvo etnoloških spomenikov in kulturnega okolja,
 • pospešuje in usklajuje delo za strokovno dokumentacijo,
 • organizira strokovne ekskurzije in sodeluje pri izmenjavi etnoloških delavcev doma in v tujini,
 • daje pobude za nujne strokovne akcije,
 • pomaga pri izobraževanju etnološkega kadra in pri usmerjanju na delovna mesta,
 • podpira strokovno izobraževanje in delo svojih članov,
 • vzdržuje zveze s sorodnimi društvi v Sloveniji in tujini,
 • usklajuje sodelovanje strokovnih ustanov pri udeležbi v zborih in pri raziskavah mednarodnega značaja,
 • sodeluje s komisijo za UNESCO,
 • po svojih močeh razvija delo slovenskih etnologov in popularizira njihova strokovna dognanja,
 • podeljuje Murkove nagrade, Murkova priznanja in Murkove listine,
 • izdaja strokovno glasilo društva in strokovne publikacije,
 • sodeluje v kulturnih in strokovnih programih radia, televizije, kulturnih rubrikah časopisov ipd.,
 • sodeluje pri uresničevanju javnega interesa na področju kulturne politike in s Kulturniško zbornico Slovenije,
 • sodeluje pri uresničevanju splošne kulturne politike,
 • zastopa stanovske interese članov

The correctness of the information above is guaranteed by the ETNOFOLK Portal.